Inhoudsrechten

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Gebruikers van deze website kunnen echter geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het doorklikken op links naar andere websites aanvaardt Memento Photoprojex geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Memento Photoprojex aanvaardt evenmin de aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Memento Photoprojex respecteert de privacy.  Er wordt op gelet dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle afbeeldingen op deze website berust het copyright bij Memento Photoprojex. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Memento Photoprojex onder welke vorm dan ook, mag worden gekopieerd of verspreid.